Del av Sandviken Årsunda Prästbord 1:1

Åkermark i Årsunda

8,5 hektar, varav 7,9 hektar åkermark belägen strax utanför Årsunda. Marken är väl samlad i ett skifte. Området försäljs genom fastighetsreglering till av köpare redan ägd fastighet i Sandvikens kommun. Bud/intresseanmälan ska vara mäklarbyrån tillhanda senast 2021-05-25.

Kommande visningar

Intresserad spekulant kan besöka fastigheten i egen regi.

Boka visning

Del av Sandviken Årsunda Prästbord 1:1,
Datum:
Tid:  
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR *
* Obligatoriskt