Sund 258

Mindre gård i norra Uppland

Avstyckad gård med stor bostad och ekonomibyggnader med stora möjligheter. Belägen strax utanför Skärplinge. 1 hektar egen mark. Möjlighet att arrendera mer mark i närheten av fastigheten vilket skapar goda förutsättningar till djurhållning trots den begränsade arealen.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning