Östhammar Sandika 4:15

Skogsfastighet med möjlighet till båtplats

Obebyggd skogsfastighet, 9 hektar. 2 km till Östhammar. Väl samlad mark med goda markförhållanden. Perfekt fastighet för byggnation av egen gård. Stor andel slutavverkningsbar skog, mark med hög virkesproducerande förmåga. Möjlighet till båtplats vid gemensam brygga. Jakt- och fiskerätt ingår.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning