Borgen - Åkermarken

Åkermark i Östervåla

Totalt 33 hektar, varav 27 hektar åker och 4 hektar skogs-/betesmark beläget strax utanför Östervåla. Övervägande del lerjord. Bra arrondering och goda brukningsförutsättningar. Möjlighet att bruka från våren 2025. Försäljs genom fastighetsreglering.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning.