Ålberga, Nyköping Virby 1:5 Stora Stensätter 1:2 samt Stora Stensätter 1:20

Skogsfastighet utan byggnader

Skogsfastighet utan byggnader vid Ålberga ca 31 hektar fördelat på tre stycken fastigheter. Ett totalt virkesförråd om ca 2 900 m3sk.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning