För köpare

Att köpa en gård

Att köpa en gård är en stor affär. Inför ditt köp av gård finns det några saker du som köpare bör tänka på. Här har vi svarat på några av de vanligaste frågorna vi får från er köpare. Har ni fler frågor inför ert köp får ni gärna kontakta oss.

Som köpare av en fastighet har man ett stort ansvar inför sitt köp. Även om mäklaren skapat ett bra material om fastigheten har du som köpare ett ansvar att undersöka fastigheten noggrant. En sådan undersökning gäller både fastighetens fysiska, men även juridiska egenskaper. I fastighetsutdraget från Lantmäteriet finns mycket värdefull information om fastigheten så lägg gärna lite tid på att läsa igenom detta.

Ekonomin vid ett köp

Det är mycket att tänka på gällande de ekonomiska bitarna vid köp av en gård. När du hittat en gård som motsvarar allt du söker och du vill köpa är det dags att kontakta banken. Det är viktigt att du har fått ett lånelöfte eller motsvarande för att delta i en eventuell budgivning.

Särskilt bör det beaktas vid gårdsköp att bankerna ofta bara medger en köpare att låna 75 % av köpeskillingen, jämfört med bostäder där man ofta får låna upp till 85 %. Hör gärna med din bank i god tid för att se vilka krav de har inför ett köp.

När du lånar pengar med en fastighet som säkerhet krävs ett pantbrev. Pantbrevet är ett bevis på att innehavaren har del i fastigheten som säkerhet för ett lån. Pantbrev används eftersom en fastighetsägare inte fysiskt kan ge banken en del av fastigheten som säkerhet för lånet. Pantbrev utfärdas av Lantmäteriet. För nya får man betala en stämpelskatt på 2 % av pantbrevsbeloppet. Redan existerande pantbrev ingår dock i köpet och övergår till en köpare. Information om mängden pantbrev på en fastighet finns i fastighetsutdraget.

När du köper en fastighet så måste du söka lagfart. Lagfart är själva beviset på att det är du som äger fastigheten. Som köpare måste man betala en stämpelskatt för att få lagfarten registrerad, en så kallad lagfartsavgift. Stämpelskatten för lagfart är 1,5 % av köpeskillingen för privatpersoner.

Fastighetsutdraget

I fastighetsutdraget finns mycket information om fastigheten. Även om det vid en första anblick kan verka komplicerat är det bra att försöka sätta sig in i vad informationen innebär. Nedan är några saker som är extra väsentliga att titta på inför ett köp av en gård.

Servitut

De flesta fastigheter omfattas av ett eller flera servitut. I fastighetsutdraget finns ofta angivet vilka servitut som berör fastigheten, även om redogörelsen inte alltid är fullständig. Ett servitut är en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet på något sätt. Ett servitut kan vara till förmån eller last.

Servitutet är alltid knutet till en viss fastighet och inte till någon person. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten. Har du några frågor om ett servitut för en fastighet du är intresserad av kan du kontakta ansvarig mäklare. 

Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar

En fastighet kan ha andel i en samfällighet och gemensamhetsanläggning.  

En samfällighet är ett något, oftast ett markområde, som ägs och förvaltas gemensamt av flera fastigheter De vanligaste samfälligheterna är vägar och andra gemensamhetsanläggningar men kan även vara f.d grusgropar, lertag eller vattenområden. Om fastigheten har andel i en Häradsallmänning är även detta en samfällighet.

En gemensamhetsanläggning, ofta förkortad GA, är en anläggning som har inrättats med stöd av anläggningslagen. Vanliga gemensamhetsanläggningar är avlopp, vägar, båtplatser, grönområden med mera. En gemensamhetsanläggning förvaltas ofta via en samfällighetsförening.

Har ni några frågor om detta eller något annat rörande köp av gård eller fastighet, kontakta någon av våra mäklare för kostnadsfri rådgivning.