För säljare

Att sälja med oss på Egendomsmäklarna

Att sälja jord- och skogsfastigheter ställer höga krav vid valet av mäklare. Det krävs god kompetens och erfarenhet för att kunna bemöta spekulanten på ett tryggt sätt. Vi på Egendomsmäklarna har mångårig erfarenhet av att förmedla jord-, skog- och lantbruksfastigheter. Alla våra mäklare innehar, utöver sin mäklarutbildning, en stor kunskap om jord och skog. Det gör det möjligt för oss att se vilka unika egenskaper och möjligheter din fastighet har. Tillsammans med er arbetar vi för att finna den bästa lösningen för att uppnå en lyckad affär.

Att sälja en gård betyder att såväl stora ekonomiska som känslomässiga värden hanteras. Vi på Egendomsmäklarna har stor kännedom om detta och god erfarenhet av vad det innebär för er kunder. Genom hela processen finns vi med er för att bistå på bästa sätt och göra det till en lyckad affär.

Våra tips till dig som säljare

Att sälja en gård är en unik process som vi alltid formar utifrån era önskemål och krav. Vissa steg i processen är dock återkommande. Nedan vill vi ge er en överblick av försäljningsprocessen. Vi rekommenderar er att kontakta oss så tidigt som möjligt i processen. Vi har då större möjligheter att hjälpa er på bästa sätt och uppnå ett lyckat resultat.

Vid första tanken på en försäljning bör ni kontakta någon av våra mäklare. Vi bokar gärna ett förutsättningslöst möte där vi kommer ut till er och diskuterar olika möjligheter. Ni vill kanske behålla skogen, stycka av en tomt, låta något av barnen köpa gårdscentrumet. Möjligheterna är många men tillsammans med er hittar vi den bästa lösningen.

Vid vårt besök tittar vi även på fastigheten och gör en värdebedömning som kan vara en del av ert beslutsunderlag.

Inför vårt besök är det bra ta reda på följande:

  • Finns någon skogsbruksplan? Behöver vi göra en ny eller finns en äldre att uppdatera?
  • Fundera gärna över när ni gjort betydande ombyggnationer eller renoveringar på er fastighet.
  • Finns det upplåtelseavtal för jakt-, jord- och/eller bostad?
  • Finns stödrätter för åker och bete? Om, vem äger dessa?
  • Finns andelar i Häradsallmänningar?  Hur stor är den årliga utdelningen?
  • Andra årliga intäkter?
  • Ta gärna fram äldre dokument såsom kartor och ritningar. Dessa kan vara av intresse både för oss mäklare men även för framtida spekulanter.  

När ni beslutat er för att sälja hela, eller delar av, er fastighet påbörjas förmedlingsarbetet. 

Försäljningsprocessen med Egendomsmäklarna

Uppdragsavtal och grundarbete

Det första vi gör är upprätta ett uppdragsavtal eller förmedlingsavtal. Det är ett avtal mellan er som säljare och oss som mäklare. Det beskriver uppdraget, och de överenskommelser och förpliktelser vi har under arbetet. Detta kan t.ex. vara mäklararvodet, vilket fastighet uppdraget omfattar, marknadsföringsåtgärder, ensamrättsperiod och tidsplan för försäljningen.

När uppdragsavtalet är undertecknat påbörjas marknadsförberedelse och informationsinsamling. Av all information gör vi en beskrivning av din fastighet. Tillsammans med bilder och kartor utgör detta grunden i marknadsföringen av er fastighet. 

Att visa den bästa sidan av gården är ofta betydande för det slutgiltiga priset. Ett gott råd till säljare är därför att, inför fotografering och visning av fastigheten, försöka röja på gården. Det kan exempelvis vara skräp eller att trimma bort växlighet längs fastighetens byggnader. Detta är en billig men enkel lösning för att få fastigheten att se mer tilltalande ut.

Marknadsföring

När allt material är klart marknadsförs fastigheten. Vi utformar en individuell marknadsföringsplan för varje fastighet. I stort marknadsförs de flesta fastigheter både genom internet, då främst vår hemsida samt Hemnet men även till viss del genom annonser i lokalpress samt fackpress för jord och skog.

Efter marknadsföringen genomförs visning av fastigheten. Då får potentiella köpare besöka och undersöka fastigheten. I regel deltar alltid ansvarig mäklare på visningarna. Hur visningarna genomförs är olika beroende på objekt och era önskemål som säljare. Det kan t.ex. vara en samlad visning för flertalet intressenter eller enskilda visningar. Om det är enbart mark eller skog som är till försäljning kan intressenterna själva få besöka fastigheten.

Budgivning och överlåtelsehandlingar

Om det finns flera intressenter kan det bli en budgivning. Det är upp till säljaren att besluta hur en eventuell budgivning ska genomföras. Som mäklare bistår vi er med vår expertkunskap och vägleder er i beslutet. Det kan exempelvis vara en sluten eller öppen budgivning eller anbudsgivning. Det är dock er rätt som säljare att sälja till vem ni vill, till vilket pris ni vill.

När säljaren och köparen kommit överens upprättas köpeavtal, även kallat överlåtelsehandlingar. I samband med kontraktstecknandet betalar köparen en handpenning, oftast 10 % av köpeskillingen. Det är i detta läge du verkligen märker om du har valt en mäklare med rätt kompetens och kunskap inom jord och skog.

Överlåtelsehandlingarna för gårdar är betydligt mer omfattande än för villor eller bostadsrätter. Här kan det ofta vara fråga om vad som ska följa med fastigheten i form av lös egendom så som maskiner, redskap, djur men även när övertagande ska ske och hur risken för fastigheten mellan kontrakt och tillträde ska fördelas.  

Tillträde

Den sista delen i försäljningsprocessen är tillträdet. På tillträdesdagen regleras den återstående köpeskillingen och köparen övertar ägandet av fastigheten.

Har ni några frågor om detta eller något annat rörande försäljning av er gård eller fastighet, kontakta någon av våra mäklare för kostnadsfri rådgivning.