Björsund 4:4 samt 4:5

Tillfälle att förvärva en kustnära bebyggd skogs och jordbruksfastighet med egen marina.

En unik pärla vid Mälarens strand Nu ges ett svårslaget tillfälle att förvärva en unik fastighet belägen vid Mälarens strand i Björsund,Strängnäs i vacker sörmländsk natur. Fastigheten har eget vatten och en marina med möjlighet till båtverksamhet och vinterförvaring av båtar.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning